El Projecte

APRENDRE CREANT CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA, I PARTICIPANT A TRAVÉS DE LA MEMÒRIA

L’AteneuLab és un projecte compost per dues línies de treball que es complementen entre si.

En la primera, els socis de l’Ateneu tindran l’oportunitat de conèixer i explorar dispositius i aplicacions mòbils per crear, construir i compartir les seves vivències, experiència i coneixement, vitals per a la societat. A través del seu testimoni, aquests socis desenvoluparan competències que els permetran crear continguts a la xarxa i posar-se al dia respecte a les tecnologies de la informació. A més, deixaran constància de les seves vivències i aportaran altres materials complementaris, que seran digitalitzats.

Mitjançant la segona, es convocarà els socis a participar en activitats on el seu relat personal – sobre la història de l’entitat, de Barcelona o del context cultural – serà el protagonista. A partir de la descripció de fotografies de l’entitat o fotografies aportades pels mateixos socis, es parlarà i es compartiran experiències sobre els anys setanta, vuitanta i noranta del segle passat.

El resultat de totes dues línies serà la creació de continguts que, a través de la memòria personal dels participants, explicaran la història de l’entitat, de Barcelona i del context social de la mà dels seus protagonistes.

(Visited 30 times, 1 visits today)