Indicadors per mesurar l’èxit del projecte

Paral·lelament a l’observació de com accepten i valoren els participants el projecte, s’han establert els següents indicadors per mesurar l’èxit del projecte d’una manera més objectiva:

  • 25-35% de socis participants en el projecte al llarg dels tres anys.
  • 80% dels participants aportaran continguts al Portal de l’Experiència.
  • 70% dels participants usaran aplicacions mòbils al seu dia a dia.
  • 30% del fons fotogràfic de l’Arxiu de l’Ateneu identificades i descrites a través del projecte.
  • Creixement dels continguts i de les visites al Portal de l’Experiència al llarg dels anys.
  • Ús per tercers dels continguts del Portal de l’Experiència per a projectes educatius, exposicions, recerca, etc.
(Visited 6 times, 1 visits today)